Obsah

Rozhovor s radním Zdeňkem Novákem

Typ: ostatní
ABECEDA s... aneb Rozhovor - tentokrát s Judr. Zdeňkem Novákem

Ambice         

S jakými ambicemi jste nastoupil na svůj post na radnici?

Ambice ve smyslu „snaha vyniknout“ jsem neměl žádné. Pokud ambice chápeme jako „cíle, kterých chce člověk dosáhnout“, pak mi šlo především o provádění slušné komunální politiky se zapojením pokud možno co nejširší veřejnosti.

Budoucnost  

Jak vidíte budoucnost našeho města?

Budoucnost Domažlic záleží hlavně na lidech, kteří ve městě žijí. Oni ji mohou svými aktivitami či naopak lhostejností ovlivnit. Podaří-li se občany města přesvědčit o smysluplnosti aktivní účasti na rozhodování o dalších osudech města, pak o jeho budoucnost nemám obavy.

Cíl                

S jakým cílem jste šel Vy a Vaše strana do voleb?

Sdružení pro Město Domažlice si za své hlavní úkoly vytýčilo zejména zapojení veřejnosti do záležitostí města a změnu způsobu řízení města včetně veřejné kontroly rozhodování o městských záležitostech.

Domažlice    

Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?

Město, kam jsem se před třiceti lety přestěhoval, se kterým jsem se zpočátku potýkal, abych se s ním později spřátelil.

EU                

V čem vidíte klady našeho členství v EU?

Myšlenku sjednocené Evropy považuji za správnou. Zpočátku jsem byl poněkud skeptický, ale během doby jsem názor změnil. Jako právník zaznamenávám řadu pozitivních změn v legislativě, např. v oblastech ochrany přírody, ekologie či nakládání s odpady.

Folklór         

Má folklór budoucnost? V čem vidíte jeho význam?

Přiznám se, že můj vztah k folklóru byl zásadně ovlivněn četbou Kunderova Žertu. Léty strávenými v Domažlicích jsem se stal shovívavějším. Poslední dobou, kdy narůstá moje skepse vyvolaná změnami hodnot, které lidé vyznávají, si uvědomuji, že stále více lpím na hodnotách tradičních, tedy i folklóru.      

Grant           

Na které granty EU by domažlická radnice chtěla dosáhnout?

Radnice by se měla snažit dosáhnout na všechny granty, které bude možné využít pro rozvoj města.

Historie       

Která historická postava nebo událost Vás zaujala?

Pokud jde o domažlické rodáky, pak nepochybně Ladislav Klíma. Mrzí mě, že tento významný český filozof je ve svém rodném městě opomíjen.

Chlouba     

Co je nebo by mohlo být chloubou Domažlic?

Chloubou Domažlic je nepochybně historické centrum, bohužel se k němu jako k chloubě nechováme, dopouštíme, aby postupně ztrácelo svůj charakter.

Investice       

Do čeho především by město mělo investovat?

Město by mělo investovat do mladých vzdělaných lidí. Mělo by se snažit, aby tito lidé z Domažlic neodcházeli. Je to nepochybně obtížné, ale je to jedna z šancí pro budoucnost.

Jednání         

Jaké jednání bylo pro Vás ve funkci zatím nejtěžší nebo nejzajímavější?

Obtížných jednání byla celá řada, pro mě osobně zejména jednání o rozpočtu a úpravě cen vodného a stočného.

Korupce       

Jak zabránit korupci ve státní správě?

Obávám se, že účinný recept neexistuje. Nemyslím si však, že korupci zabrání dramatické zvýšení represe, jak je v současné době navrhováno ministerstvem spravedlnosti. Jde spíše o změnu společenského klimatu.

Lidé              

Co podle Vás v Domažlicích lidem nejvíc vadí nebo chybí?

Vím, že si lidé stěžují na nedostatek stavebních pozemků pro individuální výstavbu, na chybějící podporu malých podnikatelů, na nedostatek zařízení, kde by mládež mohla trávit svůj volný čas či na nedostatečnou nabídku volných pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance.

Manželství  

Je manželství přežitek?

Není, ostatně na toto téma jsem pohovořil jako oddávající ve své první svatební řeči.

Návrh           

Který svůj nebo stranický návrh v radě nebo zastupitelstvu považujete zatím  za nejdůležitější?

Za nejdůležitější návrh považuji návrh rozpočtu na letošní rok.

Obdiv           

Jaké lidi obdivujete ?

Vzhledem k tomu, že tato Abeceda se týká i  komunální politiky, vyjádřím se k politikům. Cením si těch, kteří dokáží stát za svým názorem i v situaci, kdy ví, že to může znamenat ohrožení či konec jejich politické kariéry. Doporučuji četbu knihy J. F. Kennedyho „Profily odvahy“.

Politika        

Co říkáte na současnou českou politickou scénu?

 Jsem z ní slušně řečeno otráven. Místo věcné diskuse se často setkáváme se slovním exhibicionismem, „soupeř“ je porážen nikoliv argumenty, ale urážkami, občas mám pocit, že nejčastějším literárním útvarem našich politiků je sepisování trestních oznámení.

Rozpočet      

Jak se Vám jeví rozpočet domažlické radnice?       

Schválený rozpočet považuji s ohledem na současnou situaci městských financí za maximum možného.

Studium        

Jak vzpomínáte na školní léta, co jste vystudoval?

Vystudoval jsem právnickou fakultu UK, vzpomínám s úctou na profesory Karla Malého a Jaromíra Kincla, kteří mi do dalšího života dali více než studium paragrafů.

Turisté         

Na co byste nalákal do Domažlic české i zahraniční turisty?

Určitě na památky, kulturu, která v posledních letech zažívá období renesance, a pochopitelně i na folklór. 

Umění          

Váš umělecký zážitek z poslední doby?

Koncert Stamicova kvarteta a jeho provedení skladby Paula Hindemitha Minimax.

Vizitka         

Narozen: 18.9.1952 ve znamení Panny

Rodina:    rozvedený, dvě dospělé děti

Povolání : advokát

Funkce :   člen rady města, předseda Výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku

Politická strana : Sdružení pro Město Domažlice

Závěr

Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?

Milí čtenáři - občané Domažlic, neptejte se, co Domažlice mohou udělat pro vás, zeptejte se, co vy můžete udělat pro Domažlice. Přeji vám, ať se nám společně daří.

Vytvořeno: 26. 11. 2007
Poslední aktualizace: 26. 11. 2007 00:00
Autor: