Obsah

Základní údaje MĚSTA

Typ: ostatní
Část A. ratingové analýzy města

A. Základní údaje MĚSTA

Název města Domažlice

KrajPlzeňský

Počet obyvatel 10 674 (k 31. 12. 2004)

Katastrální výměra 24,62 km2

Adresa MěÚ Domažlice

Náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

Telefon +420 379 719 111

Fax +420 379 722 763

E-mailpodatelna@mesto-domazlice.cz

WEBwww.domazlice.info

 

Historie ratingu

CRA Rating k 14. 9. 2005 Baa+/czAa/stabilní/czP-1

CRA Rating k 10. 8. 2004 Baa+/czAa/stabilní/czP-1

CRA Rating k 27. 8. 2003 Baa+/czAa/stabilní/czP-1

CRA Rating k 22. 8. 2002 Baa+/czAa/pozitivní/czP-1

CRA Rating k 30. 7. 2001 Baa+/czAa/stabilní/czP-1

CRA Rating k 23. 8. 2000 Baa+/ACR/stabilní/Prime-2

 

Rada města

Jan Látka, starosta města, ČSSD

Jaroslav Bauer, 1. místostarosta, ČSSD

Pavel Wolf, 2. místostarosta, ODS

Stanislav Antoš, US-DEU

Ing. Vítězslav Brody, ČSSD

Jiří Muchka, ČSSD

Antonín Nikodém, KDU-ČSL

 

Tajemník městského úřadu

Ing. Milena Vlčková

 

 

Základní ekonomická data

 

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Příjmy obce celkem
197 707
234 884
230 945
296 890
336 887
152 623

Opakující se příjmy

145 711
179 216
176 388
255 397
275 787
141 766

Mimořádné nahodilé příjmy

51 996
55 669
54 557
41 493
61 099
10 857
Výdaje obce celkem
180 765
210 849
241 123
290 361
325 294
143 159

Neinvestiční výdaje celkem

121 722
155 586
163 555
231 079
251 086
125 063

Dluhová služba v roce

14 763
6 928
5 767
5 684
8 351
2 627

Investiční výdaje celkem

59 043
55 263
77 568
59 283
74 208
18 096
Provozní výsledek
38 751
30 558
18 599
30 002
33 053
19 330
Celkový dluh
14 472
25 627
26 027
20 939
13 059
10 640

Rozpočty města včetně čerpání a splátek úvěrových zdrojů, údaje v tis. Kč

* Upravený rozpočet k 31. 7. 2005

Provozní výsledek – rozdíl opakujících se příjmů a neinvestičních výdajů bez dluhové služby

 

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005*

Hrubá úspora v tis. Kč

90 747
68 963
68 187
71 495
94 152
30 930

Čistá úspora v tis. Kč

75 984
62 035
62 420
65 811
85 801
26 038

Celkové výdaje/ celkové příjmy

91,43%
89,77%
104,41%
97,80%
96,56%
129,81%

Neinvestiční výdaje/ opakující se příjmy

83,54%
86,82%
92,72%
90,48%
91,04%
99,46%

Opakující se příjmy/ celkové příjmy

73,70%
76,30%
76,38%
86,02%
81,86%
89,48%

Mimořádné příjmy/ celkové příjmy

26,30%
23,70%
23,62%
13,98%
18,14%
10,52%

Investiční výdaje/ neinvestiční výdaje

48,51%
35,52%
47,43%
25,65%
29,55%
45,86%

Neinvestiční výdaje/ celkové výdaje

67,34%
73,79%
67,83%
79,58%
77,19%
68,56%

Závislost na nenávratných zdrojích

12,68%
19,07%
32,66%
45,22%
40,42%
21,39%

Závislost na neopakovatelných příjmech

25,84%
17,57%
18,26%
10,25%
17,91%
9,51%

Celkový dluh/ hrubá úspora

15,95%
37,16%
38,17%
29,29%
13,87%
28,02%

Dluhová služba v roce/ hrubá úspora

19,43%
11,17%
9,24%
8,64%
9,73%
18,79%

Dluhová služba v roce/ běžné příjmy

8,02%
3,68%
3,58%
3,35%
3,90%
2,51%

Dluhová služba v roce/ vlastní příjmy

8,55%
3,93%
3,85%
3,55%
4,22%
2,66%

Splátky úroku/ opakující se příjmy

1,08%
0,46%
0,68%
0,23%
0,17%
0,24%

Celkový dluh/ provozní výsledek

37,35%
83,87%
139,94%
69,79%
39,51%
143,50%

* Upravený rozpočet k 31. 7. 2005

Příspěvkové organizace a majetkové podíly města

 

Příspěvkové organizace města

1 MŠ

2 ZŠ

1 ZUŠ
1 Zvláštní škola

Městská knihovna B.Němcové Domažlice

REHA - CENTRUM

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Dům, penzion – byty s pečovatelskou službou Domažlice

Městské lesy Domažlice

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

Zdroj: MěÚ Domažlice

 

Název společnosti
Podíl města

Domažlické technické služby, s.r.o.

100 %

Domažlická správa nemovitostí, s.r.o.

100 %
Domažlické městské lesy, s.r.o.
100 %
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
24,35 %
Unipetrol a.s.
1 235 ks akcií

Masokombinát Klatovy a.s.

v konkurzu, 3 457 ks akcií

Zdroj: MěÚ Domažlice

 

Popisné údaje a makropoloha města

Město Domažlice ležív jihozápadní části České republiky, v Plzeňském kraji, v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Na severozápadě sousedí s okresem Tachov, na severovýchodě s Plzní, jihovýchodní hranici sdílí s okresem Klatovy. Na jihu je jeho sousedem německé Bavorsko. V těsné blízkosti města Domažlice (do 15 km) se nacházejí tři silniční hraniční přechody s Německem - Folmava, Všeruby a Lísková. Oblast jihozápadně od Domažlic je nazývána Chodskem a Domažlice jsou jeho nejvýznamnějším centrem.

Město Domažlice se rozkládá na území o rozloze 24,62 km2 a dělí se na šest městských částí, k 31. 12. 2004 zde bylo evidováno 10 674 obyvatel.

Dopravní dostupnost města je i přes jeho příhraniční polohu poměrně dobrá. Z hlediska silniční přepravy má největší význam dálkový silniční tah č. 26 z Plzně přes Horšovský Týn, Domažlice a Folmavu do německého města Furth im Wald. Tato komunikace také spojuje Domažlice s dálnicí D5 Praha – Plzeň – Rozvadov. K dalším regionálně významným komunikacím patří silnice I. třídy č. 22 z Domažlic do Kdyně pokračující přes Klatovy a Strakonice dále na východ a silnice č. 189 z německého Waldmünchenu. Na tyto komunikace navazuje hustá síť ostatních vedlejší tras. K výraznému zlepšení dopravní situace města Domažlice by měla přispět úprava komunikace Draženov – Domažlice – Klatovy, financovaná Ředitelstvím silnic a dálnic. V horizontu 10 až 15 let se dále počítá s jižním obchvatem Domažlic, který je již vyprojektován. Tato investice však nespadá do kompetence města, a to tudíž nemůže ani ovlivnit její realizaci. Velmi důležitým železničním spojem z Prahy a Plzně je trať č. 180, která navazuje na koridor trasy č. 170 a pokračuje z Domažlic ve směru Mnichov, Curych a Bern. Ostatní železniční tratě a spoje mají spíše regionální význam, např. trasa č. 184 z Domažlic do Poběžovic a Tachova a trasa č. 185 do Klatov a Horažďovic křižující důležitý spoj č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda.

Politický a administrativní systém

Město Domažlice získalo od 1. 1. 2003 na základě reformy veřejné správy statut obce s rozšířenou působností a převzalo řadu kompetencí ze zaniklého okresního úřadu. S převodem kompetencí byla zároveň převedena i část úředníků, kteří zajišťují agendu státní správy.

Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo města, čítající 21 členů, volených v komunálních volbách na čtyřleté funkční období. Ze svého středu pak zastupitelstvo volí sedmičlennou radu města, starostu a dva místostarosty. Do pravomoci městského zastupitelstva náleží zejména rozhodnutí v oblasti územního rozvoje obce, schvalování obecního rozpočtu, rozhodování o přijatých půjčkách, emisích obligací, prodeji či nákupu nemovitostí a prodeji akcií.

Politická strana

Počet mandátů v zastupitelstvu

% získaných hlasů

Zastoupení v radě města

ČSSD
10
40,74
4
ODS
4
18,13
1
KSČM
3
14,71
0
US-DEU
1
6,89
1

SNK - Domažličtí nezávislí

2
9,00
0
KDU-ČSL
1
6,72
1
Celkem
21
96,19
7
Zdroj: ČSÚ

Na podzim 2002 se konaly komunální volby do obecních zastupitelstev. Výsledky voleb a zastoupení politických stran v zastupitelstvu a radě města Domažlic shrnuje předcházející tabulka.

V současné době funkci starosty města zastává Jan Látka, prvním místostarostou byl zvolen Jaroslav Bauer a druhým místostarostou Pavel Wolf. Strukturu městského úřadu tvoří starosta města, zástupci starosty, tajemník, vedoucí odborů a ostatní zaměstnanci. Úřad se člení na 12 odborů. Do veřejné správy zajišťované městem patří vedle městské policie a ostatních organizačních složek města (jesle, Sbor dobrovolných hasičů v Domažlicích a Havlovicích) také 11 příspěvkových organizací. Na městském úřadě je zaměstnáno celkem 113 pracovníků včetně strážníků městské policie, z toho 80 úředníků bylo převedeno z okresního úřadu. Příspěvkové organizace mají 308 zaměstnanců, jesle zaměstnávají 6 osob.


Vytvořeno: 12. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: