Obsah

Příloha II – Ratingová stupnice CRA Ratingu

Typ: ostatní
Část G. ratingové analýzy města

Příloha II – Ratingová stupnice CRA Ratingu

Krátkodobý CRA Rating

czP–1: Velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.

czP–2: Disponují poměrně silnou schopností plnit dospělé krátkodobé závazky řádně a včas.

czP–3: Disponují vcelku přijatelnou schopností splatit své dospělé krátkodobé závazky.

czP–4: Disponují omezenou schopností splatit své krátkodobé dospělé závazky v plné

míře a včas.

czP–5: Nedisponují dostatečnou schopností splatit své dospělé krátkodobé závazky.

 

Dlouhodobý CRA Rating

Dlouhodobý mezinárodní CRA Rating

Dlouhodobý lokální CRA Rating

Aaa

Prvotřídní subjekty s nízkým stupněm rizika

czAaa

Prvotřídní subjekty s malým rizikem a maximální schopností splácet své závazky

Aa +

Velmi kvalitní subjekty s mírným rizikem v delším časovém horizontu

czAa +

Velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu

Aa
czAa
Aa -
czAa -
A + *

Nadprůměrné subjekty se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika

czA +

Kvalitní subjekty s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu

A
czA
A -
czA -

Baa +

Bonitní subjekty se stabilní současností a skutečnostmi, jež by mohly ovlivnit budoucí míru rizika

czBaa +

Bonitní subjekty s relativně slušnou schopností splácet své závazky s faktory schopnými změnit budoucí míru rizika

Baa
czBaa
Baa -
czBaa -
Ba +

Subjekty schopné dostát svým splatným závazkům s nejistou budoucí úrovní rizika

czBa +

Subjekty se  schopností splácet své aktuální závazky, budoucí schopnost je nejednoznačná

Ba
czBa
Ba -
czBa -
B +

Investičně méně vhodný s problematickou rizikovou úrovní

czB +

Subjekty schopné s vypětím dostát svým závazkům s rizikovou budoucností

B
czB
B -
czB -
Caa +

Podprůměrný s problémy při dodržování svých závazků

czCaa +

Podprůměrné subjekty s nejednoznačnou schopností dostát svým závazkům s problematickou budoucností

Caa
czCaa
Caa -
czCaa -
Ca +

S vysokým stupněm rizika a vysokou mírou nedodržování svých závazků

czCa +

Spekulativní subjekty s nízkou schopností dostát svým závazkům s vysoce rizikovou budoucností

Ca
czCa
Ca -
czCa -
C +

Vysoce spekulativní bez investičních doporučení

czC +

Vysoce rizikové a nestabilní subjekty s neschopností splácet své závazky

C
czC

* vzhledem k hodnocení České republiky na mezinárodní úrovni A+ nemohou být české subjekty hodnoceny výše

 

Pozitivní výhled – znamená očekávané zlepšení schopnosti daného subjektu splácet své závazky

Negativní výhled – znamená potencionální zhoršení ve schopnosti subjektu své závazky

 

 

Tato ratingová analýza byla vypracována společností CRA RATING AGENCY, a. s. se sídlem Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 (dále jen CRA), a je poskytována pouze pro informativní účely a nemůže být vykládána jako nabídka nebo doporučení k prodeji či nákupu cenných papírů emitovaných hodnocenou společností. Každé ratingové hodnocení nebo názor v něm uvedený musí být zvažován jako jeden z mnoha faktorů investičního rozhodování a každý uživatel této zprávy si musí udělat svoji vlastní studii a zhodnotit nákup či prodej každého cenného papíru emitovaného hodnocenou společností na základě vlastní úvahy.

 

Všechny informace zde obsažené byly získány společností CRA ze zdrojů považovaných za přesné a spolehlivé. Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím k možnosti překlepů či jiných faktorů způsobujících případnou nepřesnost jsou však tyto informace poskytovány bez jakékoli záruky ze strany CRA nebo zaměstnanců CRA.

 

Tato zpráva ani žádná její část nesmí být kýmkoli kopírována nebo jinak reprodukována, prodávána anebo dále distribuována bez předchozího výslovného souhlasu společnosti CRA.

 

CRA Rating a CRA RATING AGENCY jsou obchodní značky registrované společností CRA RATING AGENCY, a. s.

 

CRA RATING AGENCY, a. s. (CRA), je ratingová agentura, která se zabývá nezávislým hodnocením a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce, emise cenných papírů, projekty apod. Byla založena v lednu 1998. Od roku 2000 je jediným afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury Moody´s Investors Service ve střední Evropě.

 

www.crarating.com                                               www.moodys.com

Vytvořeno: 6. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: