Menu
Město Domažlice
Domažlice

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

Informace ke slavnostnímu otevření nově vybudované páteřní komunikace do nové průmyslové zóny, které se konalo dne 17. 10. 2006, a o prvních investičních záměrech v této průmyslové zóně.

Pamětní deska

Stříhání pásky

Dne 17. 10. 2006 se uskutečnilo v Domažlicích v nově budované průmyslové zóně slavnostní otevření vybudované páteřní komunikace, která bude hlavní dopravní tepnou spojující budoucí průmyslovou zónu v lokalitě za kasárny se silnicí I/22. V rámci zmíněné stavby byla vybudována okružní křižovatka a zhruba 670 bm komunikací, ve kterých jsou uloženy veškeré sítě potřebné pro výstavbu a provoz budoucích výrobních objektů (jsou to dvě oddílné kanalizace dešťová a splašková, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, el. rozvody VN, slaboproudé rozvody). V celé délce komunikace jsou zřízeny oboustranné chodníky a provedena jednostranná výsadba stromové zeleně.

 
Východní pohled

Západní pohled

V současné době se dokončují stavební práce spojené s realizací obslužné komunikace MO 5, která navazuje na páteřní komunikaci a zpřístupňuje pozemky v průmyslové zóně novým investorům. V rámci stavby této komunikace jsou realizovány všechny potřebné sítě.

 

Zároveň byla zahájena další etapa, v jejímž rámci se vybuduje čerpací stanice splaškových vod, požární nádrž a další podzemní sítě. Dokončení této etapy se předpokládá do 30. 6. 2007.

 
 

Hlavními zhotoviteli stavby byla Sdružení EDIKT, a. s. – Silnice Horšovský Týn, a. s. , Sdružení Strabag, a. s. - Silnice Horšovský Týn, a. s. a Vodohospodářské stavby Teplice s. r. o. Mezi významnější subdodavatele patří CHVaK a. s., Domažlice, Vetop Staňkov, Elektro Mleziva. Generálním projektantem stavby je Plzeňský projektový a architektonický ateliér s. r. o., Plzeň.

 

 

 

Zároveň s postupným dokončováním výstavby technické infrastruktury pro průmyslovou zónu za kasárny jsou řešeny vlastnické vztahy ke zbývajícím pozemkům v této zóně.

 

V období od ledna 2003 do ledna 2006 byly vykoupeny pozemky o přibližné výměře 10,70 ha a kupní cena, kterou města za tyto převody uhradilo, činí přibližně 12,85 mil. Kč. Jednalo se o výkupy pozemků od soukromých osob (50 %) a státu - ČR ÚZSVM a PF ČR (50 %). V současné době jsou zcela vykoupeny pozemky pro I. etapu průmyslové zóny. Pro vykoupení pozemků na II. etapu je potřeba dořešit dědická řízení pro určení vlastnictví jednoho z pozemků v této lokalitě o přibližné výměře 0,80 ha. Zbývající pozemky o přibližné výměře 1,23 ha jsou ve vlastnictví státu a nemohou být převedeny na město Domažlice, neboť se jedná o tzv. církevní majetek.

 

 

 

Na jednání zastupitelstva města byl jako první předložen investiční záměr společností Württembergische Metallwarenfabrik AG a proHeq GmbH. Záměrem těchto společností, které podnikají v oboru výroby a prodeje nerezových stolních a kuchyňských výrobků pro hotelnictví a domácnost, bylo založit svoji dceřinou společnost v České republice a realizovat v průmyslové zóně stavbu svého výrobního areálu, který bude v konečné fázi zaměstnávat 80 pracovníků. Na umístění této stavby v průmyslové zóně již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dne 19. 10. 2006 byla podepsána mezi zástupci této společnosti a městem Domažlice kupní smlouva na prodej prvního pozemku v průmyslové zóně.

 

 

 

Dalšími společnostmi, jejichž investiční záměr byl předložen na jednání zastupitelstva města a jejichž umístění v průmyslové zóně již bylo schváleno, jsou společnost AZ – Czech s. r. o. se sídlem v Draženově, jenž se zabývá výrobou forem pro průmysl vyrábějící pneumatiky

 

a realizací jejího záměru bude vytvořeno až 50 nových pracovních míst, a společnost ROC – Galvanik s. r. o., Domažlice, jejíž předmětem podnikání jsou dekorativní povrchové úpravy menšího kovového zboží převážně pro subdodavatele automobilového průmyslu, sanitární techniky a vytvoří nová pracovní místa 60 zaměstnanců.

 
 

Na listopadovém zasedání zastupitelstva města bude předložen investiční záměr další společnosti. Tato nová společnost ve svém investičním záměru nabízí vytvoření pracovních míst až pro 200 zaměstnanců. V případě jeho schválení bude obsazeno 75 % I. etapy průmyslové zóny.

Datum vložení: 24. 10. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)