Menu
Město Domažlice
Domažlice

Průmyslová zóna - úvodní informace

Město Domažlice zadalo urbanistickou a technicko – ekonomickou studii na základě schválené změny územního plánu, na jejímž základě dochází k rozvoji nové části města. Jedná se o prostor na jih od komunikace silnice I. třídy I/22 Draženov – Klatovy, který zahrnuje areál bývalých vojenských kasáren a přilehlých pozemků a stává se nejrychleji se rozvíjející částí města Domažlice. Zahrnuje regeneraci nevyužívaných nemovitostí na byty, obchody, služby a další komerční využití, výstavbu nové nemocnice, výstavbu nového zimního stadionu, výstavbu nové obytné zóny zahrnující stavbu bytů v malých bytových domech a výstavbu průmyslové zóny s atraktivitou pro tuzemské a zahraniční investory a pracovními příležitostmi pro spádové území celého Domažlicka.

Specifickou záležitostí je budování průmyslové zóny „Za kasárny“. Město Domažlice je městem s tradicí průmyslové výroby s kvalifikovanou pracovní silou. V nové průmyslové zóně „Za kasárny“ bude moci umístit první klienty již v roce 2006. Pro účely výstavby infrastruktury do průmyslové zóny byly získány dotace z fondu Phare, město Domažlice již započalo s realizací těchto projektů. V dnešní době již bylo započato s výstavbou okružní křižovatky na silnici I. třídy I/22 a navazující páteřní komunikací včetně veškerých podzemních sítí – kanalizační sítě, vodovod, plynovod, nové elektrorozvody VN, veřejné osvětlení, rozvody slaboproudu a výstavby telekomunikační sítě. Celková plocha průmyslové zóny činí přibližně 5 ha, přičemž dalších přibližně 5 ha je součástí tzv. rozvojové plochy.

Průmyslová zóna - úvodní informace Průmyslová zóna - úvodní informace Průmyslová zóna - úvodní informace

Datum vložení: 9. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37

Rozvoj města

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)