Menu
Město Domažlice
Domažlice

Obytná zóna Na Bábě

Informace o připravované výstavbě.

Obytná zóna Na Bábě – informace

Obytná zóna Na Bábě

Obytnou zónu Na Bábě naleznete mezi bývalými kasárnami, Jezerem a stavbou nové nemocnice. Urbanistické schéma navrhované skupiny je tvořeno osou páteřní komunikace k nemocnici s návaznými obytnými ulicemi, které oddělují jednotlivé bloky zástavby.

Obytná zóna Na Bábě

Obytné ulice jsou navrženy tak, aby sloužily pouze obsluze bytové zástavby k nim přilehlé s možností pěšího propojení do současných a navrhovaných ploch zeleně. Obytná skupina je doplněna pěší procházkovou trasou navrhovanou mezi zelenými plochami a obytnými celky. Tato stezka je v části U Jezera doplněna herními plochami pro volnočasové aktivity v rámci skupiny. Obytná skupina Na Bábě je řešena ve třech základních celcích. Tyto celky obsahují různé druhy rodinné a obytné zástavby.

Zástavba severně od páteřní komunikace
Zde je navržena zástavba nízkopodlažními bytovými domy s ustupujícím posledním podlažím. Jedná se o řadu bodových domů s integrovanými garážemi. Alternativně je možná řada zástavby izolovanými rodinnými domy.

Zástavba jižně od páteřní komunikace – severní svah
V této části je navržena zástavba řadovými rodinnými domy. Řady domů jsou situovány po svahu a jednotlivé rodinné domy mají orientaci průčelí východ-západ. Řadové domky jsou uvažovány o různých šířkách průčelí s tím, že na koncových parcelách budou umisťovány větší rodinné domy. Členění jednotlivých řad v závislosti na šířce průčelí bude přizpůsobeno na základě zájmu o různé velikosti řadových domů.
Parcely pro jednotlivé domky jsou různé hloubky. V zásadě se jedná o hloubky parcel 30 m, 40 m a v několika případech až 50 m. Pro obsluhu parcel řadových domků jsou navrženy hospodářské uličky mezi nimi. V prostorově větších blocích je možno umístit v souvislosti s projeveným zájmem jiné druhy rodinných domů (pouze ovšem za předpokladu jednotného architektonického výrazu celého bloku, např. použití jednoho typologického druhu, obdobných architektonických prvků, dodržení hlavní regulační čáry, apod.).


Obytná zóna Na Bábě
Zástavba západně od páteřní komunikace
Zde je navržena bodová zástavba v kompozičních sestavách podél obytných ulic. Uvažovány jsou zde formy zástavby - nízkopodlažní bytové domy /viladomy/, dvojdomy, popřípadě izolované rodinné domy.

Obytná zóna Na Bábě

Doporučením je zástavba na otevřených parcelách z důvodů zachování působení jednoho prostoru s výrazným terénním reliéfem a pocitem bydlení v „přírodním zálivu“. I v této části byla prověřena možnost umístění zástavby izolovanými rodinnými domy.

Veškerá zástavba v obytné skupině je uvažována s integrovanými garážemi.

Obytná zóna Na Bábě
 

Město Domažlice, odbor správy majetku MěÚ
Datum vložení: 19. 12. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)