Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace k obytné zóně Na Bábě

Dne 23. března 2009 proběhlo v zasedací místnosti na MěÚ Domažlice první setkání se zájemci o výstavbu v připravované obytné zóně Na Bábě.

Ing. arch. Ladislav Schejbal seznámil přítomné s návrhem zastavovacího řešení první etapy výstavby Obytné zóny Na Bábě. Převážná část zástavby je tvořena řadovými rodinnými domy, v některých místech záměnnými s výstavbou dvojdomů. V jižní části je navržena řada izolovaných rodinných domů. Komunikační kostru obytné skupiny tvoří připojovací / páteřní / komunikace v jižní části území a obytné ulice, které nejsou průjezdné a slouží pouze obsluze rodinných domků.

Dále byly představeny příklady řešení jednotlivých typů rodinných domů zastoupených v návrhu. Jedná se o základní návrhy řešení domů, od kterých se odvinou individuální úpravy a řešení na základě přání účastníků výstavby v Obytné skupině. Charakter a zásady výrazu celé nové čtvrti budou zachovány, zejména z pohledu architektonického, konstrukčně – technického a dopravně – obslužného / počty parkovacích míst, řešení ulic atp./

Starosta města Ing. Miroslav Mach upřesnil otázky týkající se zejména možností způsobu výstavby a zapojení jednotlivých zájemců do procesu výstavby. Představil harmonogram výstavby a cenové relace pozemků dle určení pro druhy zástavby a orientační seny jednotlivých druhů domů, předběžně stanovených dle ceníků URS a průměrných cen zjištěných průzkumem jednotkových / kubíkových cen v obdobných lokalitách s příbuzným typem zástavby rodinnými domy.

Závěrečná část setkání byla věnována diskuzi a dotazům přítomných zájemců.


Studie

Na stránce se situačním plánkem(odkaz otevře nové okno) jsou dostupné informace o obsazených a volných parcelách. (V současné době probíhá aktualizace těchto informací.)

 

Regulace PDF soubor 2,8 MB
Řadový RD 4,8 m PDF soubor 1,5 MB
Řadový RD 7,2 m PDF soubor 1,7 MB
Dvojdům PDF soubor 1,5 MB
Izolovaný dům PDF soubor 1,2 MB
Parcelace PDF soubor 205 kB
Vzorový řez PDF soubor 320 kB
Datum vložení: 26. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37

Rozvoj města

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)