Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nabídka pozemku pro výstavbu rodinného domu

situační plánek

Město Domažlice nabízí aktuálně k prodeji pro výstavbu rodinného domu v městské části Havlovice pozemek p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2 za minimální kupní cenu 1.687.400 Kč v k. ú. Havlovice u Domažlic.

K pozemku jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace, elektro a plynu. V lokalitě je nově vybudovaná obslužná pozemní komunikace se zpevněným asfaltobetonovým krytem.

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.100 Kč/m2. Prodej je realizován na základě Smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva“).

Pro výstavbu rodinných domů jsou stanoveny tyto regulativy vyplývající z platného územního plánu a zastavovací studie:

  • zastavitelnost pozemku činí max. 40 %, do této plochy se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy,

  • výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP (max. výška bude činit 9 m od okolního terénu) při respektování okolní výškové hladiny stávající venkovské zástavby přiléhající k obslužné pozemní komunikaci v lokalitě obytné zóny (tzn. plné obytné podlaží s možností využití podkroví),

  • bude respektována pevná stavební čára, jednotlivé objekty budou umístěny v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání hlavních staveb do hloubi pozemků, vzdálenost této pevné stavební čáry je 6 m od hranice pozemků přiléhající k pozemní komunikaci,

  • střechy rodinných domů budou sedlové nebo polovalbové, hřebeny střech domů budou umístěny kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci, štíty budou umístěny souběžně s obslužnou pozemní komunikací,

  • fasády rodinných domů budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů, nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny; sruby a podobné stavby nebudou přípustné,

  • na pozemku stavebníka budou vybudovány minimálně 2 parkovací stání (stavebník je povinen vybudovat minimálně 2 parkovací stání na vlastním pozemku).

Žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu. U prodeje těchto pozemků nejsou prováděny rezervace.

Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz s uvedením svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště), do předmětu uveďte "Koupě pozemku - obytná zóna Havlovice".

Datum vložení: 19. 11. 2020 7:51
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2020 7:51
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)