Menu
Město Domažlice
Domažlice

Aktuální nabídka pozemků pro stavbu rodinných domů

Město Domažlice nabízí k prodeji poslední stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice.
Jedná se o tyto pozemky:

pozemek p. č. 260/30, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 951 m2,
pozemek p. č. 260/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1581 m2,
pozemek p. č. 260/49, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1090 m2,
pozemek p. č. 260/51, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1485 m2 a
pozemek p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2,

vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.

K pozemkům jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace, elektro a plynu. V lokalitě byla nově vybudována obslužná pozemní komunikace se zpevněným asfaltobetonovým krytem.

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.100 Kč/m2. Prodej je realizován na základě Smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva“).

Pro výstavbu rodinných domů jsou stanoveny tyto regulativy vyplývající z platného územního plánu a zastavovací studie:

  • zastavitelnost pozemku činí max. 40 %, do této plochy se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy,

  • výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP (max. výška bude činit 9 m od okolního terénu) při respektování okolní výškové hladiny stávající venkovské zástavby přiléhající k obslužné pozemní komunikaci v lokalitě obytné zóny (tzn. plné obytné podlaží s možností využití podkroví),

  • bude respektována pevná stavební čára, jednotlivé objekty budou umístěny v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání hlavních staveb do hloubi pozemků, vzdálenost této pevné stavební čáry je 6 m od hranice pozemků přiléhající k pozemní komunikaci,

  • střechy rodinných domů budou sedlové nebo polovalbové, hřebeny střech domů budou umístěny kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci, štíty budou umístěny souběžně s obslužnou pozemní komunikací,

  • fasády rodinných domů budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny; sruby a podobné stavby nebudou přípustné,

  • na pozemku stavebníka budou vybudována minimálně 2 parkovací stání (stavebník je povinen vybudovat minimálně 2 parkovací stání na vlastním pozemku).

 

Žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu. U prodeje těchto pozemků nejsou prováděny rezervace. Pokud městu budou doručeny dvě a více žádostí o koupi téhož pozemku, bude příslušným orgánům města předložen návrh na prodej pozemku formou výběrového řízení.

 

Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz s uvedením svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště), do předmětu uveďte "Koupě pozemku - obytná zóna Havlovice".

 

Zákres parcel v mapě.

Přílohy

Zákres parcel v mapě

katastralni_mapa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,91 kB
Datum vložení: 14. 5. 2018 16:49
Datum poslední aktualizace: 26. 7. 2018 8:58
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)