Obsah

Francouzi obdivují betlémy z domažlických sbírek

Typ: Ludres
Velmi se líbil skleněný betlém Do partnerského města Domažlic do Ludres ve francouzském Lotrinsku zavítala v těchto dnech výstava betlémů ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích.

„V loňském roce v rámci předvánočního programu domažlického muzea přivezli Ludreští na ukázku svoji sbírku, jež kromě tradičních francouzských betlémů ze „sontonů" – figurek, jež představují jednotlivá řemesla, představuje i betlémy tzv. německého typu, jimž dominuje architektura, a především celou škálu betlémů z různých koutů světa," popisuje ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

Betlémy, jež v Ludres vystavuje domažlické muzeum, představují jiný styl.

„Výrobci betlémů na konzervativním Chodsku velmi často promítali do svých děl prvky tradiční kultury, které dělají z betlémů mimořádně malebnou podívanou. A protože výroba betlémů na Domažlicku je živá i v současné době, představují se i betlémy současné, ať se jedná o díla umělecká anebo pocházejí z rukou amatérských výrobců," dodává Nejdl.

Dominantou výstavy je doslova kultovní domažlický betlém Jakuba Hany, který je vystaven bezmála po deseti letech.

„Tento více než století starý betlém je charakteristický tím, že jeho součástí jsou domy na náměstí, jimž nechybí popisná čísla ani tehdy autentický vývěsní štít, některé mají i pro Domažlice typické pavlače. Scéna obsahuje bránu, Chodský hrad, domy z přilehlých uliček, ale i vesničku a nedaleký Vavřineček,  Velkou zajímavostí je rovněž rozdílná velikost figurek, která má zvýraznit perspektivu a opticky zvětšit celou scénu narození Ježíše Krista," popsal ředitel muzea.

Připomíná také, že velkým lákadlem pro francouzské návštěvníky jsou i ostatní vystavené kusy.

„Z těch historických bych rád zmínil Vaňkův betlém, jehož součástí je osvětlený kostel narození Panny Marie na domažlickém náměstí, betlém klenečského hrnčíře Martina Heidlera oceněný na výstavě v Paříži roku 1936 jako nejvýraznější projev tradiční kultury anebo tzv. Kalousův betlém zhotovený podle kreseb Mikoláše Alše. Z těch novějších byl nejvíce středem pozornosti ručně vyřezávaný betlém Lenky Lorenzové z nedaleké Šitboře, betlém bohužel již zesnulého domažlického řezbáře MVDr. Rojta, jehož výrobky v letošním roce zdobí některé výlohy na domažlickém náměstí," uvedl Nejdl. Výstava byla zahájena v sobotu 30. listopadu a potrvá do 8. prosince, probíhá tedy v čase velkých oslav sv. Mikuláše, které jsou pro oblast, v níž se partnerské Ludry nacházejí, něco jako oslavy svátku sv. Vavřince na Domažlicku.

Slavnostního zahájení výstavy v Ludres se zúčastnila delegace z české ambasády a velký zájem o ni jeví i katedra bohemistiky z univerzity v přilehlém městě Nancy.
 


Vytvořeno: 2. 3. 2016
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Mgr. Jana Lásková