Menu
Město Domažlice
Domažlice

Struktura výuky

-

Struktura výuky

Souběžně s nástupem do 1. třídy ZŠ zařazujeme žáky do přípravného studia. Výjimečně může jít i o žáky mladší. Po ročním absolvování přípravného plánu následuje 7 ročníků I. stupně a 4. ročníky II. stupně základního studia.

Počet vyučovacích hodin se pohybuje od 1 do 4,5 týdně v závislosti na postupu v ročnících. Vyučování probíhá ve skupinách, přičemž klasická taneční technika je za doprovodu klavírní korepetice. Vyvrcholením školního roku je prezentace žáků na koncertech pořádaných ZUŠ.

Taneční průprava

podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému držení těla. Učí se prostorové orientaci a vzájemné komunikaci mezi sebou.

Klasická taneční technika

upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.

Moderní tanec

rozvíjí taneční techniku a taneční projev žáků, rozšiřuje a prohlubuje hudební a prostorové cítění.

Taneční praxe

slouží k přípravě choreografií a veřejných vystoupení
 

Datum vložení: 24. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2012 0:00

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)