Obsah

sberny dvur

Sběrný dvůr - Chrastavická 170

  • Provozovatel : DTS Domažlicke
  • Chrastavická 170, 344 01 Domažlice
  • Provozní doba únor - listopad : Po - So  od 9 do 17 hod. kromě svátků
  • Provozní doba prosinec - leden : Po - So  od 9 do 16 hod. kromě svátků

(Každoroční omezení provozu sběrného dvora v prosinci a lednu od 09:00 do 16:00 hodin)

Limit nezpoplatněného odběru je 300 kg nebo 300 litrů odpadu na občana města a den!

ceník služeb

      Uvedené ceny jsou včetně DPH

katalog. číslo
název odpadu
cena pro občana Domažlic a Havlovic
cena pro cizí a podnikající

20 01 01

papír

zdarma

1,00 Kč/kg

20 01 02

sklo

zdarma

3,00 Kč/kg

20 01 39

plasty

zdarma

10,00 Kč/kg

20 03 07

objem. kom. odpad - (mimo části automobilů a stavební součásti )

zdarma

5,00 Kč/kg

20 03 07

objem. kom. odpad - části automobilů a stavební součásti

 5,00 Kč/kg  5,00 Kč/kg

20 01 40

kovy

zdarma

zdarma

20 03 01

směsný komunální odpad

zdarma

5,00 Kč/kg

17 01 07

stavební suť

2,50 Kč/kg

2,50 Kč/kg

20 01 38

dřevo

zdarma

5,00 Kč/kg

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

zdarma

5,00 Kč/kg

20 01 36

elektrozařízení

 zpětný odběr zpětný odběr