Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
1
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, (dále jen „PB“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. PB zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, uživatelů a dalších subjektů PB. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených PB zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají.

PB respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. PB zákonně zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. PB zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotyčná osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. PB pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů PB, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na PB je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS kvqk67y, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Jiri.Houska@pb.mesto-domazlice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na PB obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na PB obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.