Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace o GDPR

DTS příspěvková organizace, (dále jen „DTS“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. DTS zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, brigádníků a dalších spolupracujících subjektů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených zákonem. Na taková zpracování osobních údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány nad rámec zákonné povinnosti, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však DTS provádí jen výjimečně a nahodile.

DTS respektuje práva osob, která jsou jim zaručena nařízením GDPR (tj. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), např. právo vědět a být informován o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se dotčené fyzické osoby. DTS zákonně zpracovává osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných z důvodu plnění zákonných norem nebo smluvních povinností. Každá dotčená osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají. DTS se pak bude zabývat oprávněností podané námitky tak, aby nakládání s osobními údaji nezasahovalo do oprávněných zájmů nebo základních práv a svobod dotčené osoby.

Na DTS je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS d3hkjjw, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: info@dtsdomazlice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na výše uvedené adrese. Těmito způsoby je možné se v relevantních případech na DTS obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

Stejným způsobem se mohou subjekty údajů na DTS obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

DTS prozatím nemá povinnost jmenovat pověřence GDPR.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)