Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zámek v Trhanově

Areál zámku je situován ve východní části obce v mírném svahu, východně od silnice na Klenčí pod Čerchovem. Hlavní zámecká budova stojí v západní části areálu v dominantní poloze, na jihu na ni navazuje souvislá řada dalších zámeckých objektů-kostel sv. Jana Nepomuckého, správní budova čp. 63 a stodoly. Další hospodářské budovy jsou situovány na východ od zámku. V jižní části areálu stojí budovy bývalého zámeckého pivovaru, na jihovýchodě obytná budova čp. 3 a čp. 79. Severně od zámku se rozprostírá zámecký park, vymezený na západní a severní straně ohradní zdí, prolomenou na severní straně vjezdovou stranou. Západně od zámku, u rybníka je situována socha sv. Jana Nepomuckého. Stavba zámku byla založena v r. 1676-77 Volfem Maxmiliánem Lamingenem z Albenreuthu. Upravována byla po požárech v letech 1701 a 1755. Následně byla Empírově přestavěna po ohni r. 1810 za hrabat Stadionů. Druhé patro dvorního křídla bylo postaveno mezi lety 1939-45. Kostel sv. Jana Nepomuckého vybudovaný v roce 1810 na místě kaple založené již r 1706. Kostelní věž pochází z roku 1818. Zámek i kostel jsou nyní po částečné rekonstrukci. Areál zámku je zapsán na seznamu kulturních památek ČR.

Datum vložení: 24. 7. 2009 23:07
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2022 12:28

O Domažlicích

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)