Menu
Město Domažlice
Domažlice

Kostel sv. Víta v Srbicích

Románskogotická stavba se čtvercovým presbytářem, k němuž od severu přiléhá hmotná hranolová věž, s krátkou mírně obdélnou, lehce širší lodí. Východní okno kněžiště je špaletované, ale již zalomené, i jižní okno je lomené. Čtvercová valeně zaklenutá jižní předsíň zakrývá hlavní románský portál, půlkruhový, pravoúhle odstupněný, s odlehčenými nárožími, vnější oblouk přechází k archivoltě do obloukového vlysu, další předsíňka před prostým západním vchodem. Po východní straně věže je v přízemí nad vchodem špaletové okénko. Nízká věž vrcholí stanovou střechou. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové nepřevýšené klenby. Žebra trojlisté profilace vyrůstají z náběžních štítků na jehlancových konzolách s dvojitě vyžlabenými stranami a stýkají se v drobném reliéfně pročleněném svorníčku. Lomený neprofilovaný vítězný oblouk podtrhuje římsa tvořená dvojicí oblounků. Do sakristie v podvěží vede raně gotický profilovaný portálek vrcholící dále rozevřeným trojlistem v horním zaostřeným lalokem. Prostor podvěží předělený vloženým stropem je zaklenut křížově bez žeber s lomenými čely. Po východní straně je půlkruhový vloženým patrem předělený otvor, jehož nároží špalek člení skupina oblouků a výžlabků. V pozadí plochostropé lodi je vložena kruchta na sloupech. Kol hřbitova obíhá stará kamenná zeď, vstupní portál půlkruhový, skosený, gotický. Kostel byl postaven někdy okolo r. 1240. Jedná se prvořadou krajinnou dominantu. Kostel je zapsán na seznamu kulturních památek ČR.
Zdroj: pasportizace SÚRPMO, okres Domažlice, prosinec 1979

Datum vložení: 24. 7. 2009 23:06
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2022 12:28

O Domažlicích

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)