Menu
Město Domažlice
Domažlice

Kostel sv. Václava v Hoře sv. Václava

Kostel sv. Václava s ohradní zdí hřbitova a márnicí.
Jednolodní stavba s užším, protáhlým pětiboce uzavřeným kněžištěm, při jehož severním boku připojena mohutná hranolová věž se sakristií v přízemí. V průčelí kostela připojena předsíňka.

Presbytář rozčleňuje odstupněné opěráky vrcholící dosti strmým pultem. Okna zaklenuta polokruhem. Zachovány však stopy původních lomených oken. Boční strany lodi rozvrhují na severu i na jihu dvojice armovaných opěrných pilířů odchylného zjevu než na kněžišti. Ve věži kryté nízkou helmicí jsou štěrbinová okénka.
Kostelní loď je zaklenuta valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Klenební pasy vybíhají z pilastrů. Lomený triumfální oblouk profilovaný výžlebkem je podchycen barokní římsovou hlavicí. Kněžiště je sklenuto dvěma obdélnými poli křížové žebrové klenby s šestiprstým závěrem. Žebra hruškovitého profilu doplněného obloukem vybíhají těsně při sobě z úrovně profilované barokní římsy. Svorníky kruhové, jeden z nich zdoben hvězdou. Presbytář asi 10 m vysoký se liší od běžných vesnických staveb zdůrazněním vertikální vznosti. Do sakristie vede sedlový, na hraně skosený portál. Dosti vysoký prostor sakristie je zaklenut jedním polem křížové klenby na hranolových vyžlabených žebrech vybíhajících do konzol (římsová, jehlancová a další s lidskou maskou). Západní předsíň je zaklenuta křížově. Prvořadá krajinná dominanta.
Na hřbitov při kostele vstupujeme pilířovou branou. Čtvercová plochostropá márnice. Je to ušlechtilá stavba ze třetí čtvrti 14. století, doklad umělecké pohody na Domažlicku v době Karla IV. Problematické jsou opěrné pilíře lodi, jež jsou dodatečné, ale působí autenticky. Jejich spojování s druhotně vloženou barokní klenbou lodi působí přesvědčivě. Kostel byl barokně upraven někdy v poslední třetině 17. stol. Kostel sv. Václava je zapsán na seznam kulturních památek ČR.
Z: pasportizace SÚRPMO, okres Domažlice, prosinec 1979

Datum vložení: 24. 7. 2009 23:01
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 12:48

O Domažlicích

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)