Menu
Město Domažlice
Domažlice

Stánková místa - 2010

Všeobecné informace o stánkovém prodeji v rámci Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2008.

Informace o stánkovém prodeji o

Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti ve dnech 14. a 15. 8. 2010

 

Stánkový prodej o Chodských slavnostech je rozdělen do dvou částí – na „Staročeský jarmark“„Další stánkový prodej“. Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ul. Msgre. Staška. Další stánkový prodej je umístěn v přilehlých ulicích, v ul. Hruškově - včetně parkoviště pod hradem, parkoviště u autoškoly a v ulici Waldhegerově. Součástí stánkového prodeje je i prodej cukrovinek a hraček v Benešově ul.

 

***********

Informace o stánkovém prodeji na náměstí Míru

„STAROČESKÝ JARMARK“

dne 14. a 15. srpna 2010

 

Stánkový prodej je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ul. Msgre. Staška. Místa jsou očíslována bílou barvou. Rozměr jednoho stánkového místa je 4 x 2 m, tj. 8 m2 (popř. 2 x 2 m, tj. 4 m2).

 

Stánky je možno stavět v pátek 08. 08. 2008 od 18.00 hod. na zakoupeném stanovišti. Prodej začíná v sobotu 09. 08. 2008 od 7.00 hod. a končí v neděli 10. 08. 2008 v 18.00 hod. Do 19.00 hod. musí být stánková místa vyklizena.

 

Poplatek z místa je stanoven dle vyhlášky č. 13/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a to tak:
  • prodejci s ukázkou řemeslné výroby činí podle OZV č. 13/2003 o místním poplatku 50,-- Kč/m2/den
  • další prodejci 100,-- Kč/m2/den
Parkování automobilů a přívěsů za stylovými stánky je přísně zakázáno. Město zajistí prodejcům možnost parkování v okolí náměstí.


Prodejci jsou povinni:

  • stánek označit jménem a adresou vedoucího
  • udržovat čistotu a úklid v průběhu prodeje
  • dodržovat zábor dle výše poplatku
  • prodávat ze stylového stánku (dřevěná konstrukce)
  • zachovat dobové oblečení


V prostorách je zakázáno:

  • prodávat z aut, karavanů a pod.
  • provozovat jakoukoliv hudební produkci
  • prodávat textil, zbraně, drogistické zboží, elektroniku, domácí potřeby (jako např. nože, plastové formičky apod.)

 

OSM zajišťuje zároveň prodej stánkových míst v ul. Benešově. Tato stánková místa jsou určena pro cukrovinky a hračky, které patří k pouti. Jsou vhodná pro umístění stolků a stánků menších rozměrů – maximálně 1 -2 m do hloubky. Parkování automobilů, autobusů a jiných dopravních prostředků není v této ulici dovoleno.


Kontakt a bližší informace na tel.č. 379719175, mobil 602302965.

 

***********

 

Informace o stánkovém prodeji na v přilehlých ulicích

„DALŠÍ STÁNKOVÝ PRODEJ“

dne 14. a 15. srpna 2010

 

Tento stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je situován v prostoru ulice Hruškovy - včetně parkoviště pod hradem, parkoviště u autoškoly a v ulici Waldhegerově v Domažlicích.

 

V letošním roce jsou tato stánková místa prodávána na základě došlých žádostí a zároveň jsou osloveni Odborem správy majetku MěÚ (OSM) prodejci, kteří se zúčastnili stánkového prodeje o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti v minulých letech. Těmto prodejcům jsou nabídnuta konkrétní stánková místa k prodeji. Kompetencí OSM je rozhodnout o přidělení stánkového místa prodejci bez ohledu na sortiment či umístění stánkového místa v jiných letech.

Každý prodejce má nárok na přidělení jednoho stánkového místa, přičemž rozměr stánkového místa je pevně dán, a to 4 x 2 m, t. j. 8 m2. Každému prodejci zboží je zaslána informace o přiděleném stánkovém místě spolu se složenkou. Pokud bude poplatek za stánkové místo uhrazen v daném termínu (do 31.5.2008), bude žádost považována za vyřízenou a stánkové místo „prodáno“. Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa. Pokud nebude uhrazen poplatek za stánkové místo v daném termínu, bude toto považováno za odmítnutí, žádost za vyřízenou a toto stánkové místo bude nabídnuto jinému žadateli. Tento způsob prodeje je časově omezen, a to na období do 31. 3. 2008. Na žádosti, které budou OSM zaslány po tomto termínu, nebude brán zřetel.Kontakt a bližší informace na tel. č. 379719158.
 

Datum vložení: 24. 3. 2010 11:55
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2016 6:51