Obsah

« Zpět na Strom životních situací

 Zprostředkovaná identifikace

Základní informace:

Zprostředkovaná identifikace je způsob identifikace, kdy na žádost provede úřední osoba nebo jiná osoba pověřená státem identifikaci klienta a o provedené identifikaci sepíše listinu, která je veřejnou listinou.

Zprostředkovaná identifikace vyplývá z § 10 zákona 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pracoviště Czech Pointu se nachází v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, Domažlice,

odbor kancelář starosty 1. patro. Všechna pracoviště jsou označena příslušným logem.


 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad

podpůrný doklad – řidičský průkaz, rodný list, zaměstnanecký průkaz

v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku)

v případě zmocněnců plná moc s úředně ověřeným podpisem

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

cena: 200,-- Kč

úhrada: hotově přímo na místě vystavení výpisu


 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

na počkání

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.09.2020