Obsah

« Zpět na Výsledky hledání

 Vystavení parkovacího průkazu osobě zdravotně tělesně postižené

Základní informace:

 Vystavení průkazu osobě zdravotně tělesně postižené

 

Životní situace:

 

Potřebuji parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou pro své lepší dopravování s ohledem na zdravotní handicap ...
 
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (07) vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P.
Označení "O 2" vydá
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, popř. zákonný zástupce nebo opatrovník

 

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit?

MěÚ Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- sociální pracovnice:

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

případně zajišťuje zástup:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail:jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- platný občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P),
- předávací protokol ÚP o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením
- fotografii o velikosti 35 mm x45 mm odpovídající současné podobě
- původní označení vozidla (parkovací průkaz – pokud již byl v minulosti vydán)
- rozhodnutí o omezení svéprávnosti a listinu opatrovníka
- u dětí rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce
 

Parkovací průkaz se vyhotovuje na počkání a neplatí se žádný poplatek

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
Fyzická osoba, která užije toto označení na pozemních komunikacích a není držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením II. a III. stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P), se dopouští přestupku.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.01.2019