Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.

Výdej dat z registru řidičů fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

Základní informace:

Podat žádost o výpis může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, a to osobně na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Jiná fyzická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje tato fyzická osoba žádá, s úředně ověřeným podpisem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
U nemocnice 579, I. patro
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 7:30–16:30 (polední přestávka 12:00-12:30)
Út, Čt – 7:30–14:00 (polední přestávka 11:30-12:00)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost volnou formou s uvedením identifikačních údajů žadatele - osoby o jejíž údaje se jedná.

Vzor žádosti o výpis EKŘ zde.

Vzor žádosti o výpis bodového hodnocení zde.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 15,- Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu a žadatel jej uhradí při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obvykle na počkání. Ve složitějších případech, kdy je třeba údaje kontrolovat či dohledávat do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.04.2020