Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Základní informace:

Služba CZECH POINT je určená k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, nikoli k nahlížení do těchto registrů. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Pracoviště Czech Pointu se nachází v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1. patro. Všechna pracoviště jsou označena příslušným logem.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo průkaz povolení pobytu
Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v České republice.
Výpis lze vydat i zmocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

cena: 100,-- Kč za první stranu, za každou další 50,-- Kč
úhrada: hotově přímo na místě vystavení výpisu

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

na počkání

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.10.2016