Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vidimace a legalizace

Základní informace:

Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie s listinou. Legalizace je ověření pravosti podpisu.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Vidimace a legalizace se provádí v budově Městského úřadu, Nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1.patro - č. dveří   106 - každý pracovní den.
V pondělí a ve středu ještě odbor správní (matrika) č. dveří 102, tamtéž.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Vidimace - originál listiny, stejnopis, opis nebo již vidimovanou listinu, kterou chcete ověřit
Legalizace - platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) + listinu, na které chcete podpis legalizovat

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Cena: 30,-- Kč za každý ověřený podpis a za každou ověřenou stranu.
Úhrada: hotově v pokladně úřadu (1.patro, č. dveří 103)

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Na počkání

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Vidimace a legalizace se řídí zákonem č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ověřování)

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.09.2020