Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Uzavření manželství občana ČR v cizině

Základní informace:

Pro uzavření manželství v cizině vydává matrika "vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství" a to podle místa trvalého pobytu. Toto vysvědčení má platnost 6 měsíců od data jeho vydání.

Je nutné osobní jednání, neboť není možné uvádět a především obsáhnout veškeré podrobnosti (nutné posoudit, jaké další doklady bude požadovat daný stát).

Po uzavření manželství v cizině a obdržení cizozemského oddacího listu je třeba požádat o český oddací list. Ten vydává pouze zvláštní matrika v Brně. Zápis do zvláštní matriky v Brně a vydání českého oddacího listu zprostředkovává každá matrika bez ohledu na trvalý pobyt snoubenců (bez poplatku) nebo zastupitelský úřad ČR v zemi, kde bylo manželství uzavřeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Občan ČR, který bude uzavírat manželství v cizině - pouze osobní jednání.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Plnoletost.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Osobní jednání na matrice, v jejímž obvodu máte trvalý pobyt.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Pouze na matrice, v jejímž obvodu máte trvalý pobyt.

Kontakt na náš úřad:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

1) rodný list
2) platný průkaz totožnosti
3) rozvedení předloží dále rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí
4) ovdovělí předloží úmrtní list manžela (manželky), partnera ( partnerky)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství v cizině je k dispozici na kterékoli matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

500,- za vydání vysvědčení k uzavření manželství v cizině

poplatky za překlady do cizozemského jazyka

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

ze zákona do 30ti dnů, vycházíme však snoubencům vstříc a snažíme se vyhovět do 1 týdne

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

není sankcionováno

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.02.2017