Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Uzavření manželství

Základní informace:

ZÁKAZ KONÁNÍ SVATEB

Na základě pokynu Ministerstva vnitra ČR z 16.03.2020

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

 

 

Obřadní síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Městského úřadu Domažlice, se nachází na radnici Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru l.
Sudé soboty jsou dny určené pro uzavírání manželství a to v časovém rozmezí mezi 10-14
hodinou, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek. Manželství je možné uzavřít i mimo stanovené dny a hodiny a to po dohodě s matrikářkou úřadu.
Oddávající:
starosta města Ing. Miroslav Mach, místostarosta JUDr. Zdeněk Novák, místostarosta Bc. Stanislav Antoš
členové zapitelstva: Ing. Jitka Heřmanová, Jan Látka, Mgr. Karel Štípek, Ing. Vítězslav Brody

obřadní místnost - pohled ode dveří

obřadní místnost - pohled od okna

obřadní místnost - pohled zezadu
Manželství lze uzavřít i na jiném vhodném místě. Vhodnost místa posuzuje matrika. Jednou z podmínek je, že místo musí být přístupné veřejnosti. Snoubenci podávají samostatnou žádost. Je vybírán správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Nejčastější jiná vhodná místa, která si snoubenci vybírají:

Zahrada Chodského hradu, Domažlice


prostranství před altánem

pohled od altánu


Atrium Chodského hradu, Domažlice

Atrium Chodského hradu


prostor refektáře v Augustiniánském klášteře

refektář kláštera

Augustiniánský klášter


Veselá Hora (Vařineček), Domažlice


Doklady, které je třeba předložit k uzavření manželství jsou uvedeny v životních situacích.

Aktualizováno: 16.02.2017

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: