Obsah

« Zpět na Strom životních situací

TAXI - zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, změna údajů vozidla, vyřazení vozidla, žádost o výpis z registru dopravců

Tato situace se týká:

- Zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby.

- Oznámení změny údajů uvedených v evidenci vozidel taxislužby - údaje ve výpisu.

- Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

- Žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby.

Základní informace:

Vozidlem taxislužby je podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Dopravce dle zákona silniční dopravě ve věcech jim provozovaných vozidel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

1. Zápis vozidla do evidence.

Podmínky pro zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby:

- jedná se o vozidlo kategorie L nebo M1 (§ 21a odst. 1 písm. a))

- dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.)

- vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce (§ 21a odst. 1 písm. c))

- vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v § 21a odst. 5 písm. d), tedy že dopravci nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm. l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil

 

2. Oznámení změny údajů uvedených v evidenci vozidel taxislužby - údaje ve výpisu.

- provede se v případě změny údajů, které jsou uvedeny v evidenci vozidel taxislužby (údaje ve výpisu)

 

3. Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

- dopravce dle zákona silniční dopravě žádá o vyřazení vozidla taxislužby z evidence

 

4. Žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby.

- vozidlo taxislužby musí být vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby

- výpis vozidla se vydává na žádost dopravce pro vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

 

Sídlo pracoviště:

U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–17:00

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na odboru dopravy nebo elektronicky v sekci formuláře.

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek 50 Kč za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby.

Výpis se vydává vždy při zápisu vozidla do evidence, v ostatních případech na žádost dopravce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.03.2015