Obsah

« Zpět na Strom životních situací

TAXI - vydání oprávnění řidiče taxislužby

Základní informace:

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění je prokazováno průkazem řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která splní podmínky dle zákona o silniční dopravě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele,

- žadatel musí být starší starší 21 let

- žadatel musí být spolehlivý podle § 9 odst. 3.

 

K žádosti žadatel musí přiložit fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech a příslušné normě.

Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let a průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště:

U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–17:00

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti. Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby. Průkazovou fotografii v provedení dle zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na odboru dopravy nebo elektronicky v sekci formuláře.

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek 500 Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.03.2015