Obsah

« Zpět na Strom životních situací

 Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Základní informace:

Referenční údaje z registru obyvatel jiné osobě se poskytují na základě § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pracoviště Czech Pointu se nachází v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1.patro. Všechna pracoviště jsou označena příslušným logem


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, cestovní doklad

Lze žádat prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele

Lze žádat prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, předloží soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví

IČO organizace, které chcete referenční údaje poskytnout

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě je prováděno zdarma

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 na počkání

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.09.2020