Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Podání žádosti o zřízení datové schránky a následné zaslání přihlašovacích údajů k datové schránce

Základní informace:

Zažádat o zřízení datové schránky mohou: fyzické osoby,občané, podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci ( ty mohou zažádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace ).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Podání žádosti o zřízení datové schránky se provádí v budově Městského úřadu, Nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1. patro - č. dveří 106 (podatelna),103 (pokladna), 104 - každý pracovní den.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Průkaz totožnosti žadatele

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Podání žádosti o zřízení datové schránky je prováděno zdarma.

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce - správní poplatek: 200,-- Kč

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Na počkání

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.10.2016