Obsah

« Zpět na Strom životních situací

 Péče o osobu blízkou

Základní informace:

 Péče o osobu blízkou

 Životní situace:

 

Zdravotní stav Vašeho blízkého se zhoršil tak, že potřebuje pomoc druhé osoby?

Rozhodli jste se, že se o blízkou osobu postaráte?

Nebo již o svého blízkého pečujete?

Jste péčí o svého blízkého vyčerpaní?

 

Péče o osobu blízkou přináší zcela zásadní změny nejen v životě osob, které péči potřebují, ale také v životě osob, které o své blízké pečují. Déle trvající péče o blízkou osobu je často fyzicky i psychicky velmi náročná a je proto hodně důležité, aby pečující osoba měla čas i na sebe a své aktivity.

 

Jste-li osobou nacházející se v této životní situaci rádi vám poradíme kam a o jaké dávky můžete žádat, jaké sociální služby můžete ve vaší situaci využít, jaké další odborníky můžete oslovit. Nebuďte na svůj problém sami.

Při jednání s klientem respektujeme důvěrnost sdělení a zachování zásady mlčenlivosti.

 

MěÚ Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

- sociální pracovnice:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail: jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.01.2019