Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Ochrana lesa proti kůrovcům

Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k ochraně lesa při poškození lesního majetku kalamitními škůdci – kůrovci

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Fyzická osoba(občan), nebo právnická osoba, v jejímž vlastnictví se nalézá lesní majetek

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Postup řešení poškození lesního majetku napadením kůrovci zejména lýkožroutem smrkovým
- napadenou dřevní hmotu v nejkratším možném termínu zpracovat
- provést asanaci dřevní hmoty ( odkornění popřípadě chemická asanace )
- odvoz dřevní hmoty z lesních majetků

Při osobním nálezu napadení dřevní hmoty kontaktovat odborného lesního hospodáře (ustanovený ze zákona ) popřípadě příslušný orgán státní správy lesů a následně zpracovat a asanovat napadenou dřevní hmotu.
Při obdržení upozornění na napadení kůrovcem od odborného lesního hospodáře (ustanovený ze zákona ) popřípadě příslušného orgánu státní správy lesů provést zpracování a asanaci dle stanovených termínů.
Majitelé se svým odborným lesním hospodářem kontaktují přímo orgán státní správy lesů.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Nalezením napadené dřevní hmoty; obdržením upozornění na zpracování napadené dřevní hmoty kůrovci.

 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Adresa: MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, pracoviště U nemocnice 579, 34420 Domažlice
(budova komerční banky, 2.patro, č. dveří 308)

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Osobní doklady

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Nejsou.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Bez poplatků.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Vyřizuje se přednostně.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Zákon 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 32

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Dle zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 54, odstavce 2 písmene b) může být uložena pokuta až do výše 1 000 000,--Kč.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

14.09.2017