Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Konverze dokumentů

Základní informace:

Konverzí se rozumí
a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky nebo
b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Konverze dokumentů se provádí v budově Městského úřadu, Nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1.patro - č. dveří 106 (podatelna)- každý pracovní den.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Konverze z listinné do elektronické podoby - Listinu, kterou chcete konvertovat

Konverze z elektronické do listinné podoby - potvrzení o uložení dokumentu do úschovny=listina s čárovým kódem

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

V případě konverze dokumentů do listinné i do elektronické podoby
Správní poplatek: 30,-- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Na počkání

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Konverze dokumentů a se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a vyhláškou č.193/2009 Sb., vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.10.2016