Obsah

Zprávy

Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Zákonná povinnost účastnit se školení celý text

ostatní | 27. 7. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Stanovení minimálního počtu členů OVK v Domažlicích

Stanovení minimálního počtu členů OVK celý text

ostatní | 24. 7. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Změna umístění dvou volebních místností

Změna umístění volební místnosti č. 10 a č. 11 celý text

ostatní | 20. 7. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasování do přenosné volební schránky celý text

ostatní | 20. 7. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink)

Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink) je třeba oznámit úřadu nejpozději 5 dnů před plánovaným shromážděním dle tohoto formuláře: celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Volby do zastupitelstev krajů

Volbami do zastupitelstev krajů volíme zastupitelstvo Plzeňského kraje. Konají se jednou za 4 roky.
V roce 2020 se konají volby ve dnech 2. a 3. října 2020. celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor: Ing. Dagmar Murínová