Obsah

Právní předpisy

 

Právní předpisy na úseku voleb

Volba prezidenta republiky

 • Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta)
 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 

Volby do Evropského Parlamentu

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky 452/2013 Sb.

 

Volby do Parlamentu České republiky

 • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb.,  zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., ústavního zákona č. 195/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 195/2010 Sb.

 

 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky  č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., zákona č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb.

 

 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.

 

 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

 

Volby do zastupitelstev krajů

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/12012 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb.

 

Volby do zastupitelstev obcí

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 96/2005 Sb.,a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb, vyhlášky  č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky 452/2013 Sb.


Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů


 

Financování voleb

 • Směrnice MF č.j. 124/1354/2002, V. v. ČR, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003, č. j. 124/123 009/2002, směrnice Ministerstva financí ze dne 26. června 2007, č. j. VV08/2007 a směrnice Miniterstva financí ze dne 17. června 2010, č. j. 12/36 381/2010-124
 • Směrnice MF ze dne 11. března 2004 č. j. 124/42 055/2004, V.v. ČR. kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu.
 • Směrnice MZV č. j. 227 467/2002-FIO, o postupu a způsobu financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí.
 • Směrnice MF ze dne 3. prosince 2012, č. j. MF 78 977/2012/12-124, o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky.