Obsah

Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Typ: ostatní
Zákonná povinnost účastnit se školení

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování dle § 14f odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. V případě neúčasti na školení zaniká nárok na vyšší odměnu (§ 82 zákona č. 247/1995 Sb.).

 


Vytvořeno: 1. 9. 2021
Poslední aktualizace: 1. 9. 2021 16:16
Autor: Ing. Dagmar Murínová