Obsah

Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink)

Typ: ostatní
Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink) je třeba oznámit úřadu nejpozději 5 dnů před plánovaným shromážděním dle tohoto formuláře:

Městský úřad Domažlice

Odbor kancelář starosty

náměstí Míru 1

344 20  DOMAŽLICE

 

V...................................... dne................20..

 

 

Oznámení konání veřejného shromáždění

 

Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů Vám tímto oznamuji konání veřejného shromáždění (průvodu).

Svolavatel:

Účel:

Den a místo konání (jde-li o průvod - výchozí místo, cestu a místo ukončení):

Doba zahájení:

Předpokládaná doba ukončení:

Předpokládaný počet účastníků:

Počet pořadatelů (starších 18 let):

Označení pořadatelů:

 

Jméno a příjmení svolavatele, trvalý pobyt, doručovací adresa, e-mail, tel. kontakt (u právnické osoby její název, sídlo a jméno, příjmení, trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem):

 

Pokud je určen zmocněnec, který je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele – jeho jméno, příjmení, trvalý pobyt, doručovací adresa, e-mail, tel.kontakt:

 

Podpis:

 


Vytvořeno: 20. 5. 2021
Poslední aktualizace: 20. 5. 2021 10:26
Autor: Ing. Dagmar Murínová