Obsah

Zprávy

Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasování do přenosné volební schránky celý text

ostatní | 1. 9. 2021 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Zákonná povinnost účastnit se školení celý text

ostatní | 1. 9. 2021 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink)

Oznámení o konání veřejného shromáždění (předvolební mítink) je třeba oznámit úřadu nejpozději 5 dnů před plánovaným shromážděním dle tohoto formuláře:
celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 08. a 09. října 2021

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Ing. Dagmar Murínová

Parlament ČR


ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: