Obsah

Stránka

  • 1

PLOCHA PRO VYLEPENÍ VOLEBNÍCH PLAKÁTŮ

Dle par. 59, odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů sdělujeme, že starosta města Domažlice pro volební kampaň nevyhradil speciální výlepovou plochu pro vylepení volebních plakátů. Všechny kandidující strany mohou pro vylepení volebních plakátů využít výlepovou plochu za úplatu u Agentury BOOM se sídlem ve Vodní ulici 11, Domažlice.

20. 5. 2009

Stránka

  • 1