Obsah

NÁVRH Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek - K PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořizuje tuto územní studii jako územně plánovací podklad. ÚS se pořizuje z vlastního podnětu Svazku Domažlicko (není uloženo územně plánovacími dokumentacemi na území dotčených obcí).

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

Návrh územní studie:

A. Textová část

0. Textová část - NÁVRH

B. Grafická část

1. Širší vztahy - letní trasy

2. Širší vztahy - zimní trasy

3A. Čerchov, Malinová hora - kanalizace, Varianta 1

3B. Čerchov, Malinová hora - kanalizace, Varianta 2

4A. Čerchov, Malinová hora - elektrické vedení, Varianta 1 

4B. Čerchov, Malinová hora - elektrické vedení, Varianta 2

5. Čerchov - vrchol, situace - stav

6. Čerchov - vrchol, situace - návrh

7. Čerchov - vrchol, majetkoprávní vztahy

8. Malinová hora - loučka (rota), situace - stav

9A. Malinová hora - loučka (rota), situace - návrh, Varianta 1

9B. Malinová hora - loučka (rota), situace - návrh, Varianta 2 

10. Malinová hora - loučka (rota), majetkoprávní vztahy

11A. Capartice, Sádek, situace - stav, část A

11B. Capartice, Sádek, situace - stav, část B

11C. Capartice, Sádek, situace - stav, část C

12A. Capartice, Sádek, situace - návrh, část A 

12B. Capartice, Sádek, situace - návrh, část B

12C. Capartice, Sádek, situace - návrh, část C

13A. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část A

13B. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část B

13C. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část C

 

 

 

Zadání ÚS - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

- Schválené zadání ÚS (06/2019)