Obsah

Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii (ÚS) z vlasního podnětu Svazku  českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko (zkrácený název "Svazek Domažlicko"). Pořízení ÚS není uloženo územně plánovacími dokumentacemi na území dotčených obcí. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad.

ÚS zasahuje do správních území obcí: Česká Kubice, Babylon, Pec, Chodov u Domažlic, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice.

 

Možnost využití územní studie od:  25.10. 2019 

 

A. Textová část

00. Titulní strana ÚS

01. Textová část

B. Grafická část

1. Širší vztahy - letní trasy

2. Širší vztahy - zimní trasy

ČERCHOV - MALINOVÁ HORA

3A. Čerchov, Malinová hora - limity území

4A. Čerchov, Malinová hora - kanalizace, Varianta 1

4B. Čerchov, Malinová hora - kanalizace, Varianta 2

5A. Čerchov, Malinová hora - elektrické vedení, Varianta 1 

5B. Čerchov, Malinová hora - elektrické vedení, Varianta 2

ČERCHOV - VRCHOL

6. Čerchov - vrchol, situace - stav

7. Čerchov - vrchol, topografie terénu

8. Čerchov - vrchol, situace - návrh

9. Čerchov - vrchol, vyhlídková terasa

10. Čerchov - vrchol, majetkoprávní vztahy

MALINOVÁ ROTA - LOUČKA (ROTA)

11. Malinová hora - loučka (rota), situace - stav

12. Malinová hora - loučka (rota), topografie terénu

13A. Malinová hora - loučka (rota), situace - návrh, Varianta 1

13B. Malinová hora - loučka (rota), situace - návrh, Varianta 2

14. Malinová hora - loučka (rota), majetkoprávní vztahy

CAPARTICE - SÁDEK

15A. Capartice, Sádek, situace - stav, část A

15B. Capartice, Sádek, situace - stav, část B

15C. Capartice, Sádek, situace - stav, část C

16A. Capartice, Sádek, situace - návrh, část A 

16B. Capartice, Sádek, situace - návrh, část B

16C. Capartice, Sádek, situace - návrh, část C

17A. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část A

17B. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část B

17C. Capartice, Sádek, majetkoprávní vztahy, část C

 

 

 

Zadání ÚS - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

- Schválené zadání ÚS (06/2019)