Obsah

Územní plán Ždánov

Zastupitelstvo obce Ždánov na svém zasedání dne 22. února 2019 schválilo a vydalo územní plán Ždánov. Územní plán Ždánov nabyl účinnosti dne 19. března 2019.

Textová část

Textová část ÚP Ždánov (výroková část a odůvodnění)