Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Zahořany (2016 - 2022) včetně zadání změny č. 2 ÚP

 

A. Zpráva o uplatňování ÚP Zahořany včetně zadání změny č. 2 ÚP

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Zahořany - celek

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Zahořany - část Bořice