Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Zahořany

Veřejné projednání návrhu 13.05.2019 v 16:00 v budově obecního úřadu Zahořany

Veřejná vyhláška - oznámení   (připomínky a námitky do 20.5.2019)

Návrh změny č.1 ÚP Zahořany

VÝROK

0. Textová část

1a. Výkres základního členění A

1b. Výkres základního členění B

2a. Hlavní výkres A

2b. Hlavní výkres B

2c. Hlavní výkres C

3. Výkres VPS, VPO a asanací

ODŮVODNĚNÍ:

4. Koordinační výkres