Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Zahořany

OPAKOVANÉ veřejné projednání návrhu 19.10.2020 v 15:00 v budově obecního úřadu Zahořany

Veřejná vyhláška - oznámení

Návrh změny č.1 ÚP Zahořany

VÝROK

0. Textová část

1a. Výkres základního členění A

1b. Výkres základního členění B

2a. Hlavní výkres A

2b. Hlavní výkres B

2c. Hlavní výkres C

3. Výkres VPS, VPO a asanací

ODŮVODNĚNÍ:

4. Koordinační výkres