Obsah

Změna č.1 územního plánu Všeruby  - NÁVRH ZADÁNÍ

Návrh zadání změny změny č.1 územního plánu (ÚP) Všeruby - projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

 

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Všeruby - textová část

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Všeruby - grafické schéma dosud známých záměrů