Obsah

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Všeruby za období 2015 -2019

- zpráva je doplněna o uplatněné požadavky do změny č. 1 ÚP Všeruby (březen 2020)

Zpráva o uplatňování územního plánu Všeruby - opakované projednání

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Územní plán Všeruby

Zastupitelstvo městysu Všeruby na svém zasedání dne 18. prosince 2014 schválilo a vydalo územní plán Všeruby. Územní plán Všeruby nabyl účinnosti dne 16. ledna 2015.

Textová část

0. Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Grafická část

Výroková část
1. Výkres základního členění

2A. Hlavní výkres  

2B. Hlavní výkres - legenda

3A. Výkres VPS, VPO a asanací

3B. Výkres VPS, VPO a asanací - legenda

Odůvodnění:
4. Výkres širších vztahů

5A. Koordinační výkres

5B. Koordinační výkres - legenda

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF