Obsah

Územní plán Všepadly

Zastupitelstvo obce Všepadly na svém zasedání dne 10. září 2014 schválilo a vydalo územní plán Všepadly. Územní plán Všepadly nabyl účinnosti dne 8. října 2014.