Obsah

Územní plán Vlkanov

Zastupitelstvo obce Vlkanov na svém zasedání dne 11. prosince 2014 schválilo a vydalo územní plán Vlkanov. Územní plán Vlkanov nabyl účinnosti dne 2.1.2015.