Obsah

Územní plán Úboč

Zastupitelstvo obce Úboč vydalo územní plán Úboč, který nabyl účinnosti dne 10. července 2014.