Obsah

Zpráva o ulatňování územního plánu Trhanov

Posuzované období 2014- 2018

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Trhanov, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Trhanov.

 

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Trhanov 2014-2018

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Trhanov