Obsah

Návrh změny č.2 územního plánu Trhanov  

Veřejné projednání návrhu se koná 15.02.2021  v 15:00 v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích (budova radnice, IV. patro, č.dveří 406).

Změna č.2 ÚP Trhanov je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

 

0. Veřejná vyhláška - oznámení (100.23 kB)

Textová část:

1. Návrh změny č.2 ÚP Trhanov (157.47 kB)  (výrok, odůvodnění, srovnávací text)

Výkresová část:

Ia. Výkres základního členění (442.57 kB)

IIb. Koordinační výkres (556.48 kB)