Obsah

Změna č.2 územního plánu Trhanov  

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 13. zasedání dne 9. června 2021 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu (ÚP) Trhanov. Změna č.2 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 1. července 2021.

VÝROK

0. Textová část (výrok, odůvodnění, srovnávací text) (157.34 kB)

Ia. Výkres základního členění (442.57 kB)

ODŮVODNĚNÍ:

IIb. Koordinační výkres (556.48 kB)