Obsah

Změna č.1 územního plánu Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 8. zasedání dne 19. února 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Trhanov. Změna č.1 územního plánu Trhanov nabyla účinnosti dne: 10. března 2020.

VÝROK

0. Textová část

1a. Výkres základního členění

1b. Hlavní výkres

ODŮVODNĚNÍ:

2a. Koordinační výkres

 

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Trhanov

Posuzované období 2014- 2018

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Trhanov, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Trhanov.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Trhanov 2014-2018

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Trhanov